Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-351 / 23.02.2023 г.

Относно: Определям подходящи места на открито и закрито за провеждане на предизборни прояви, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г.