Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-368 / 27.02.2023 г.

Относно: Определям избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването, във връзка с произвеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02.04.2023 г.