Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Парламентарни избори 02.10.2022

СЪОБЩЕНИЕ ОТНОСНО СПРАВКИ И КОРЕКЦИИ ПО ИЗБИРАТЕЛНИТЕ СПИСЪЦИ В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ИЗБОРНИЯ КОДЕКС В ОБЩИНА ЛОВЕЧ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗБОРИ ЗА НАРОДНО СЪБРАНИЕ, НАСРОЧЕНИ ЗА 02.10.2022г.

Относно: Във връзка с насрочените на 02.10.2022 г. избори за  Народно събрание, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс както следва.

Покана за участие в консултации за сформиране съставите на Секционните избирателни комисии (СИК) на територията на Община Ловеч за провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 02.10.2022 г.

Консултациите ще се проведат на 24.08.2022 г. (сряда) от 14:00 ч. в Заседателната зала на Община Ловеч.