Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Парламентарни избори 11.07.2021

Съобщение за изплащане на възнагражденията на членовете на СИК, участвали в произвеждане на избори за Народно събрание, на 11.07.2021 г.

Възнагражденията на членовете на СИК ще се изплащат на 27 и 28 юли 2021 г. от 8:30 часа до 16:30 часа в стола на Домашен социален патронаж, в сградата на Община Ловеч.

ДЕМОНТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ НА 9 ЮЛИ 2021 Г. В ГРАД ЛОВЕЧ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ   ДЕМОНСТРАЦИОННО ПРОБНО ГЛАСУВАНЕ НА 9 ЮЛИ 2021 Г. В ГРАД ЛОВЕЧ     Община Ловеч съобщава, че поради огромния интерес от гражданите на Община Ловеч, на 9 юли 2021 година в гр. Ловеч в помощ на избирателите и…

ВАЖНО! Дистанционно обучение за членовете на СИК във връзка с гласуването със специализирани устройства за машинно гласуване в предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г.

Обучението на членовете на СИК ще се проведе на 03.07.2021 г. /събота/ - 10.30 ч. и 06.07.2021 г. /вторник/ - 18.30 ч.

Съобщение относно гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация, съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в избори за Народно събрание, насрочените на 11.07.2021 г.

На вниманието на избирателите, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация!

Мерки на територията на Община Ловеч, позволяващи на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването да гласуват в изборния ден

Община Ловеч уведомява, че за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването са определени следните избирателни секции: 1. СИК № 111800001, с адрес: гр. Ловеч, квартал „Вароша“, пл. „Тодор…

ПРОБНО ДЕМОНСТРАЦИОННО ГЛАСУВАНЕ С МАШИНИ В НАСЕЛЕНИТЕ МЕСТА НА ОБЩИНА ЛОВЕЧ НА 1 ЮЛИ 2021 ГОДИНА

Община Ловеч съобщава, че на 1 юли 2021 година в населените места на общината, в които ще се провежда машинно гласуване, в помощ на избирателите и секционните избирателни комисии, ще бъдат организирани демонстрационни пробни…

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Относно: Община Ловеч напомня, че на 26 юни 2021 г. включително до 17:30 ч., изтича срокът за подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес за избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места