Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Парламентарни избори 11.07.2021

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧРЕЗ СТРАНИЦАТА НА ГД ГРАО

Главна дирекция "Гражданска регистрация и административно обслужване" към Министерство на регионалното развитие и благоустройството осигурява справка за номера на избирателната секция и мястото на гласуване за…