Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Парламентарни избори 11.07.2021

Съобщение относно справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в Община Ловеч за провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г.

Във връзка с насрочените на 11.07.2021 г. избори за народни преставители за Народно събрание, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс както следва: