Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021Г.