Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

СЪОБЩЕНИЕ ВЪВ ВРЪЗКА С ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ГЛАСУВАНЕ

Във връзка с насрочените на 11.07.2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, Община Ловеч напомня, че на 26 юни 2021 г. включително до 17:30 ч., изтича срокът за:

- подаване на заявление за гласуване по настоящ адрес за избиратели, чиито постоянен и настоящ адрес са в различни населени места, могат да подадат писмено заявление по образец (Приложение № 12-НС) за да бъдат вписани в избирателния списък по настоящ адрес (чл. 36, ал. 1 и ал. 4 от Изборния кодекс). Искането се прави писмено до кмета на общината, кметството или кметския наместник или чрез електронно заявление през интернет страницата на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване„ в Министерство на регионалното развитие и благоустройство. 

- подаване на заявление за гласуване на друго място от кандидати за народни представители, членове на РИК и наблюдатели, могат да подадат заявление за гласуване на друго място до общинската администрация по постоянния им адрес след подаване на заявление по образец  (Приложение № 18-НС) съгласно чл. 34, ал.1-3 от Изборния кодекс.

- за град  Ловеч – в общинска администрация, етаж 1, стая 106 и стая 103 и справки на телефон 068 688-282 и тел. 068 688-284 до 17:30 ч.

- за населените места в Община Ловеч – при Кметовете на кметства и Кметските  наместници до 17:30 ч.