Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ВАЖНО! Дистанционно обучение за членовете на СИК във връзка с гласуването със специализирани устройства за машинно гласуване в предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г.

ВАЖНО!

 

Уведомяваме, Ви че „Сиела Норма“ АД ще проведе дистанционно обучение за членовете на СИК в предстоящите избори за Народно събрание, насрочени за 11.07.2021 г., във връзка с гласуване със специализирани устройства за машинно гласуване.

Обучението на членовете на СИК ще се проведе на дати и часове, както следва:

- 03.07.2021 г. /събота/ - 10.30 ч.

- 06.07.2021 г. /вторник/ - 18.30 ч.

Линкове за всяко от обученията ще бъдат публикувани на интернет страницата на РИК Ловеч https://rik11.cik.bg/ns202107 преди началния час за започването им.