Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Парламентарни избори 04.04.2021

 

Разяснителна кампания на Централната избирателна комисия по повод предстоящите избори за народни представители, насрочени за 04.04.2021 г.


 

Условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания по Общинско радио „Ловеч”

Във връзка с насрочените на 4 април 2021 г. избори за Народно събрание, Общинско радио „Ловеч” ще отразява в своите предавания предизборната кампания под формата на новини, репортажи от събития, обръщения и др. Това ще…

Съобщение относно справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в Община Ловеч за провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.

Във връзка с насрочените на 04.04.2021 г. избори за народни представители за Народно събрание, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс.

Съобщение относно справки и корекции по избирател. списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в населените места на общината в сградата на кметството (кметския наместник) за провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г

Във връзка с престоящите избори на 04.04.2021 г. за народни преставители за Народно събрание, ще се правят справки и корекции по избирателните списъци в съответствие с изискванията на Изборния кодекс в сградата на кметството…