Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана до политическите партии и коалиции за сформиране състав на Подвижна Секционна избирателна комисия (ПСИК) на територията на Община Ловеч за провждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.