Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Съобщение относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.

СЪОБЩЕНИЕ

 

Във връзка с Решение № 2159-НС/02.03.2021 г. на ЦИК, относно реда за образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под карантина или задължителна изолация съгласно Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в избори за  Народно събрание, насрочените на 04.04.2021 г., Община Ловеч информира:

В срок от 24.03.2021 г. – до 17.00 ч. на 31.03.2021 г. избирателите, поставени под задължителна карантина или изолация съгласно Закона за здравето, които не им позволяват да упражнят избирателното си право в изборното помещение и желаят да гласуват с подвижна избирателна кутия, могат да подадат заявление по образец.

Заявлението (Приложение № 1) се подава по един от следните начини:

- саморъчно подписано от избирателя и подадено при органа по чл. 23, ал. 1 ИК от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс/068601261;

- подписано и подадено от пълномощник с пълномощно в свободен текст, лично, по пощата или по факс /068601261/;

- заявление, подадено на електронната поща /obshtina@lovech.bg/ на органа по чл. 23, ал. 1 ИК без да се изисква квалифициран електронен подпис;

- електронно заявление, подадено чрез електронна платформа на органа по чл. 23, ал. 1 ИК, ако има такава, без да се изисква квалифициран електронен подпис.

Към заявлението за гласуване не се прилагат документи, освен пълномощни по предходното изречение.

За справки и подаване на заявление:

- за град Ловеч - в общинска администрация, етаж 1, стая 103 и стая 106 и справки на телефон 068 688-282 и тел. 068 688-284.

- за населените места в Община Ловеч - при Кметовете на кметства и Кметските наместници.