Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Условия и ред за предоставяне на време за отразяване на предизборната кампания по Общинско радио „Ловеч”

Във връзка с насрочените на 4 април 2021 г. избори за Народно събрание, Общинско радио „Ловеч” ще отразява в своите предавания предизборната кампания под формата на новини, репортажи от събития, обръщения и др. Това ще става при спазване разпоредбите на Изборния кодекс и определените от ЦИК правила относно условията и реда за провеждане на предизборната кампания.

 Цените на услугите, предоставяни от Общинско радио, са както следва:
 

1. Излъчване на предизборен клип, съобщение, обява:

1.1.  до 30 секунди  - 12,00 лева

1.2.  до 45 секунди - 20,00 лева

 

2. Обръщение до 3 минути - 20 лв. за всяка започната минута

 

3. Репортаж от предизборна изява - 20 лв. за всяка започната минута

 

Забележка: Посочените цени са без ДДС.  

 

Излъчванията се реализират в програмата на Общинско радио по кабелната радиомрежа на Ловеч (радиоточките),  след предварително заявяване на място - в студиото на радиото, подписване на договор и заплащане на съответната цена в касата на Община Ловеч, находяща се в Центъра за услуги и информация на гражданите.

 

За контакти:

Телефони:  068/601-377 и  068/688-347 или на място - Община Ловеч, ул. „Търговска” № 22, Общинско радио (стаи 120 и 121).