Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ЕЛЕКТРОННИ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ ОБЩИНСКИ АДМИНИСТРАЦИИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПАРЛАМЕНТАРНИ ИЗБОРИ 2021Г.

    910007 Образуване на секции за гласуване на избиратели, поставени под задължителна карантина или задължителна изолация съгласно   Закона за здравето, с подвижна избирателна кутия в изборите за народни представители на 4 април 2021 г.: 

                https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/izbori-2021/790f7f3b-aa42-4f26-b2d8-f09b96b391da

 

1. 910001 Вписване в избирателния списък по настоящ адрес:         

             https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/a1ec83b0-fc1a-4856-bcce-facd2cbc869e                                                                           

2. 910002 Гласуване с подвижна избирателна кутия (по чл. 37, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс) - вписване в избирателните списъци:

            https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/8c57a798-fd12-4aa6-9731-0f09914cdd67 

3. 910003 Вписване в избирателния списък в изборите за народни представители (по чл. 27, ал. 3 и 4 във връзка с чл. 243 и чл. 251 от ИК):

            https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ea956069-7ca0-4b4d-8a5a-9c79851127dd  

4. 910004 Отстраняване на непълноти и грешки в избирателния списък в изборите- 4 април 2021 г. (по чл. 43, ал. 1, изр. 1 от ИК) : 

            https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/99bca052-49cc-47e6-a21a-8bf4e1b302ee  

5. 910005 Изключване от списъка на заличените лица преди предаване на избирателния списък на СИК (чл. 39, ал. 2 и 3 ИК) 

             https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/ab3e4642-d98a-442a-bc2a-33d136b29284  

6. 910006 Издаване на удостоверение за гласуване на друго място в изборите за народни представители на 4 април 2021 г. 

            https://egov.bg/wps/portal/egov/services/civil-rights/access-and-transparency/c78ba558-8bd6-4a46-8c47-a3b90bf8f152