Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-209 / 10.02.2021 г.

Относно: образувам избирателни секции на територията на Община Ловеч, утвърждавам техните номера, обхват и адреси във връзка с произвеждане на изборите за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.