Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № 3-230 / 17.02.2021 г.

Относно: Определям местата за обявяване на предварителните избирателни списъци - част I на територията на Община Ловеч, съгласно Приложение № 1, неразделна част от настоящата заповед.