Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-433 / 17.03.2021 г.

Относно: Определям избирателни секции за гласуване на избиратели с увредено зрение или със затруднения в придвижването на територията на Община Ловеч във връзка с провеждане на избори за Народно събрание, насрочени за 04.04.2021 г.