Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заповед № З-512 / 30.03.2021 г.

Относно: след приемането на изборните книжа и материали от общ. администрация, определям 5 април 2021 г. за ден, в който да бъде извършено почистване на всички помещения и общи части в администр. сграда на Община Ловеч и в сградите на кметства, училища и др. помещения, определени за места за гласуване.