Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

План за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021-2027, приет с Решение № 326/08.04.2021 г. на Общински съвет - Ловеч и допълнен с Решение № 728/27.10.2022 г. на Общински съвет - Ловеч