Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Покана за обществено обсъждане на Проект на план за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021 - 2027 г.

 

 

 

ПОКАНА ЗА ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

на проект на План за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021-2027 г.

 (ПИРО 2021-2027 г.)

 

 

Общинска администрация - Ловеч кани местната общност, всички обществени организации и юридически лица от общината да участват в публично обществено обсъждане на проект на План за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021-2027 г.

Проектът на ПИРО 2021-2027 г. е публикуван на интернет страницата на Община Ловеч и е общодостъпен.

Могат да се подават предложения и становища по проекта в срок до 15.03.2021 г., 12.00 часа в Центъра за услуги и информация на гражданите в Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22 и на електронна поща: lovech_pp@abv.bg

Публичното обсъждане ще се проведе на 15.03.2021 г. /понеделник/ от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет – Ловеч при спазване на всички противоепидемични мерки във връзка с обявената в страната извънредна епидемична обстановка, поради което е необходимо присъстващите да носят предпазни маски и да спазват отстояние от 2 метра един от друг.

 

 

КОРНЕЛИЯ МАРИНОВА

Кмет на Община Ловеч

Файлове:

ПИРО 2021-2027 г. ПИРО 2021-2027 г.