Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Решение № ПН ЕО 2 / 2021 г. за преценяване необходимостта от извършване на екологична оценка на Плана за интегрирано развитие на Община Ловеч 2021 - 2027 г.