Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Общински план за интегриране на ромите (2012- 2014 г.)

Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Ловеч (2012- 2014 г.)