Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Общински план за интегриране на ромите (2012- 2014 г.)

Общински план за действие за интегриране на ромите и гражданите, живеещи в сходна на ромите ситуация в Община Ловеч (2012- 2014 г.)