Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

План за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Ловеч през 2015 г.

План за изпълнение на Стратегията за развитие на социалните услуги в Община Ловеч през 2015 г.