Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Поздравителен адрес от г-н Даниел Панов, Председател на УС и г-жа Силвия Георгиева, Изпълнителен директор на Националното сдружение на общините в Република България, по случай 11 май - Ден на Ловеч

Поздравителен адрес от НСОРБ