Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС

В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

Актуализация от 19.10.2020 г.

 

На 19.10.2020 г. в заседателната зала на Община Ловеч се проведе заседание на Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч (Щаба), като на обсъждане бяха поставени и одобрени допълнителни мерки, които се въвеждат на територията на Община Ловеч.

Същите се налагат, поради отчетената тревожна тенденция на разпространение на COVID-19 в общината, повишения брой на отчетените положителни случаи на заболели и контактни лица.

Целта ни е запазване живота и здравето на гражданите и балансирано натоварване на здравната система за справяне с коронавирус инфекцията.

 

Считано от 20.10.2020 година Щабът въвежда на територията на Община Ловеч следните мерки:

  1. Преустановят се посещенията в клубовете на инвалида на територията на общината за запазване на здравословното състояние на възрастните хора;
  2. Преустановява се допускането на публика при провеждане на спортни мероприятия в Спортната зала на Община Ловеч; препоръчва на директорите на училища да въведат аналогични мерки при провеждане на спортни мероприятия в училищните физкултурни салони;
  3. Засилват се контролните дейности по спазване на противоепидемичните мерки в работните помещения на административната сграда на Община Ловеч: завишаване на сутрешния филтър при допускане на служители до работните им места; системен контрол за носене на маски в сградата; ограничаване достъпа на външни лица, с изключение на центровете за административно обслужване, в които лицата да бъдат допускани само с маска и при спазване на необходимата дистанция;
  4. Община Ловеч ограничава командироването на служители за участие в обучения и други форуми, освен при особена важност;
  5. Община Ловеч, съвместно с органите на МВР и РЗИ въвежда засилен контрол по спазване на противоепидемичните мерки в търговските обекти за носене на маски и спазване на дистанция между клиентите; препоръчва се на собствениците на търговски обекти да въведат вътрешноведомствен контрол за спазване на въведените от здравните органи мерки;
  6. Община Ловеч въвежда засилен контрол за спазване на разпоредбите на Закона за закрила на детето и за недопускане на деца под 18 години на обществени места след 22.00 часа без придружител;
  7. Община Ловеч препоръчва на превозвачите да не допускат в обществения транспорт пътници без маска, да се спазва необходимата дистанция; препоръчва се извършване на дезинфекция на крайните спирки на градския транспорт;
  8. Препоръчва на собствениците на нощни клубове и дискотеки да спазват стриктно разпоредбите на държавните здравни органи за заетост на местата не повече от един човек на един кв.м. от общия капацитет;
  9. Препоръчва на ръководствата на народните читалища да преустановят репетиционния процес на певческите групи до края на м.октомври 2020 година.