Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

МЕРКИ И ПРЕПОРЪКИ

ВЪВ ВРЪЗКА С ПРЕДОТВРАТЯВАНЕТО И ОГРАНИЧАВАНЕТО НА РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА КОРОНАВИРУС

В ОБЩИНА ЛОВЕЧ

 

Актуализация от 26.10.2020 г.

 

На 26.10.2020 г. в заседателната зала на Община Ловеч се проведе заседание на Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч (Щаба), като на обсъждане бяха поставени и одобрени допълнителни мерки, които се въвеждат на територията на Община Ловеч и отправени предложения към Директора на РЗИ –Ловеч за въвеждане на противоепидемични мерки.

Същите се налагат, поради отчетената тревожна тенденция на разпространение на COVID-19 в общината, повишения брой на отчетените положителни случаи на заболели и контактни лица.

Считано от 27.10.2020 година Щабът въвежда на територията на Община Ловеч следните мерки:

  1. Възлага на директорите на училища на територията на общината да предприемат мерки за ограничаване на достъпа на външни лица до територията на учебните заведения, включително физкултурни салони и зали, в които се провеждат мероприятия, тренировки и репетиции с участие на външни за училището лица, с изключение на формите на ЦПЛР-ОДК;
  2. В сградите, в които се осъществява читалищна дейност са допустими мероприятия, само ако са съгласувани предварително с Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч;
  3. В обредните зали на територията на Община Ловеч при провеждане на радостни или тъжни ритуали се допускат не повече от 10 лица, при спазване на противоепидемичните мерки;
  4. Преустановява се издаването на разрешения за удължено работно време на обектите за хранене и развлечения на територията на Община Ловеч до второ нареждане.

Общински оперативен щаб за превенция и ограничаване разпространението на коронавирус на територията на Община Ловеч препоръчва на Директора на РЗИ-Ловеч да издаде заповед:

  1. за преустановяване на посещенията в нощните клубове и дискотеки на територията на община Ловеч;
  2. за посещение на заведения за хранене след 23.00 часа на територията на Община Ловеч.