Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Информационна среща за санирането

На 11.01.2023 г. (сряда) от 17.00 часа в заседателната зала на Общински съвет - Ловеч, находяща се на ет. 2 в административната сграда на Община Ловеч, ул. „Търговска“ № 22, ще се проведе информационна среща за разясняване на условията, при които Сдружения на собствениците ще могат да кандидатстват за прилагане на мерки за енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради по процедура „Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на жилищния сграден фонд - Етап I“, финансирана със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост.