Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Конкурс за фото есе на теми: „Забавни моменти с моя домашен любимец“ за ученици 5-7 клас и „Моят свят без наркотици“ за ученици 8-11 клас

По повод 26 юни - Международния ден срещу злоупотребата с наркотици и нелегалния трафик на наркотични вещества ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ПО НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА /ОбСНВ/, ПРЕВАНТИВНО-ИНФОРМАЦИОНЕН ЦЕНТЪР /ПИЦ/ ЗА БОРБА С НАРКОТИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И МЕСТНА КОМИСИЯ ЗА БОРБА СРЕЩУ ПРОТИВООБЩЕСТВЕНИТЕ ПРОЯВИ НА МАЛОЛЕТНИТЕ И НЕПЪЛНОЛЕТНИТЕ /МКБППМН/ КЪМ ОБЩИНА ЛОВЕЧ  обявяват

 

КОНКУРС ЗА ФОТО ЕСЕ НА ТЕМИ:

 

„Забавни моменти с моя домашен любимец“ за ученици 5-7 клас

и „Моят свят без наркотици“ за ученици 8-11 клас

 

На 26 юни се отбелязва Международния ден за борба с употребата и нелегалния трафик на наркотици. Датата е приета от ООН през 1987 г. На този ден хора от целия свят изразяват своята съпричастност и активна позиция в битката с наркоманията. По статистика България е на първо място в Европейския съюз по начало на употреба на наркотични вещества – деца. На 12-13 години започват да пушат марихуана. Две трети от всички юноши и млади хора, които завършват средното си образование, са опитвали поне веднъж наркотични вещества.

Цел на конкурса

Конкурса е алтернативна форма за запълване на свободното време на децата, с цел превенция на употребата на наркотични вещества.

1.Регламент

Участници - ученици от образователните институции в град Ловеч  в две възрастови групи:

• 1-ва възрастова група – от 5 до 7 клас

• 2-ра възрастова група – от 8 до 11  клас

Технически изисквания:

• всеки автор може да участва с една фото история до 6 броя снимки, отговарящи на зададената тема и подредени в логическа последователност;

• трябва да има приложен текст, в който е разказана историята от снимките - във формат WORD, до две компютърни страници, шрифт Times New Rom 12. Текста  може да разпределите на части към всеки кадър, или да го представите като цяла история, която разкрива посланието на фотографиите.

Начин на участие: в приложения файл на Регистрационен формуляр се записват следните данни:

• име, презиме, фамилия

• възраст и/или клас

• училище

• имейл адрес и телефонен номер

2. Начин на изпращане на творбите:

• фото есето изпращайте по електронната поща на ОбСНВ/ПИЦ Ловеч – pic.lv@abv.bg или на място на адрес: гр.Ловеч, бул. България № 3, сградата на Стоматологията, етаж 3, стая 12

3. Правила на организаторите:

• Творбите ще бъдат оценени от компетентно жури;

• Всяка творба, която не отговаря на регламента, няма да бъде разглеждана;

• Конкурсните творби не подлежат на връщане, остават на разположение на ОбСНВ и ПИЦ;

• Предоставените лични данни ще бъдат използвани само и единствено за целите на конкурса.

Награден фонд:

Призьорите от двете възрастови групи ще бъдат наградени с ваучери от Sport Depot, разпределени по следният начин:

Първа награда – 100 лв.

Втора награда – 70 лв.

Трета награда – 50 лв.

Поощрителна награда – 30 лв.

Краен срок за изпращане на творбите:

31 май  2024 г. (включително).

Обявяване на резултатите: Наградените участници ще бъдат информирани лично на посочения от тях телефон.

Конкурсът е организиран за деца от образователните институции в град Ловеч.

Допълнителна информация може да получите на телефон: 068/601-367

Регламент за участие

Регистрационен формуляр за 5 – 7 клас

Регистрационен формуляр за 8 – 11 клас