Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ОТ 8 ДО 10 СЕПТЕМВРИ "ЕСЕНЕН ПАНАИР – ЛОВЕЧ 2023"

От 8 до 10 септември ще се проведе "Есенен панаир – Ловеч 2023". Наред с останалите атракции, и тази година Община Ловеч подготвя разнообразна музикална програма.