Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Превантивни програми

ПРОГРАМА „ВРЪСТНИЦИ ОБУЧАВАТ ВРЪСТНИЦИ“

Формат: Учене чрез опит и преживяване   ЗАЩО ОБУЧЕНИЕ ЧРЕЗ ВРЪСТНИЦИ? Възрастовата група, към която принадлежи младият човек, оказва голямо влияние върху начина му на поведение. Това е вярно както за рисковото, така и…

ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА НАРКОТИЧНИ ВЕЩЕСТВА

Основна цел на Програмата е да определя, насочва и координира усилията на публичните институции и българското общество към постигането на определените в нея цели. Предлагането, разпространението, търсенето и употребата…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩНА СРЕДА С КОДОВО ИМЕ - "ЖИВОТ"

Резултатите от проведените през последните няколко години проучвания ясно показват тенденция за непрекъснато увеличаване на разпространението на употребата на наркотични вещества сред учениците в България. Това показва,…

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА В УЧИЛИЩНА СРЕДА „ОТ ВРЪСТНИЦИ ЗА ВРЪСТНИЦИ“

Резултатите от проведените през последните няколко години проучвания ясно показват тенденция за непрекъснато увеличаване на разпространението на употребата на наркотични вещества сред учениците в България. Това показва,…

ИНДИКАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА УПОТРЕБАТА НА ПСИХОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА ЗА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ В РИСК

Настоящата програмата е важен израз на чувствителността на ловешкото общество към проблемите, произтичащи от употребата на психоактивни вещества сред младите хора и на вярата от необходимостта да се изгради мост между…