Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява вакантни длъжности Мл. експерт „Превантивно-информационен център“ и Ст. експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16.30 часа на 14.05.2024 г.

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ХУДОЖЕСТВЕНА ГАЛЕРИЯ “ПРОФ. ТЕОФАН СОКЕРОВ”

Документите се подават лично или чрез пълномощник в Община Ловеч от 01.04.2024 г. до 02.05.2024 г. в стая № 211 и 212 на Общинска администрация – Ловеч, ул. “Търговска” № 22, всеки работен ден от 08:30 до 12:00 и от 13:00 до 16:30 часа.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Гл. експерт „Околна среда“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Документите се подават в стаи 211 и 212 на Общинска администрация – гр. Ловеч, ул. „Търговска” 22  в срок до 16:30 часа на 19.04.2024 г. включително.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Общинска собственост“ в отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“

Относно: конкурс за длъжността главен експерт „Общинска собственост“ в отдел „Общинска собственост“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Устройствено планиране и инвестиционно проектиране“ в дирекция „Устройство на територията“

Относно: главен експерт „Устройствено планиране и инвестиционно проектиране“ в дирекция „Устройство на територията“.