Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Сгради и съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Конкурс за длъжността Главен експерт „Сгради и съоръжения“  в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Вакантна длъжност Младши експерт „Хидротехническа инфраструктура и защитни съоръжения“ – Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Обществени поръчки“ в отдел „Разходване на средства и контрол“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“

Конкурс за длъжността Главен експерт „Обществени поръчки“  в отдел „Разходване на средства и контрол“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

 Вакантна длъжност  Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в  отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“