Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява подбор за следните длъжности: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис

Относно: 2 щ. бр. за длъжност Сътрудник „Социални дейности“ и 1 щ. бр. за длъжност „Медиатор“ във фронт-офис.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Относно: Главен експерт „Методология и организация на социалните услуги“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“.

Община Ловеч обявява конкурс за заемане на длъжността „Директор“ на Детска ясла – 2 работни места

1. Детска ясла № 3 „Мечо Пух“ – с административен адрес: гр. Ловеч, ул. „Райна  Княгиня“ № 2; 2. Детска ясла № 5 „Патиланци“ – с административен адрес: гр. Ловеч, ж.к. „Червен бряг“ № 11.

Списък на класираните кандидати след проведен втори етап – интервю/събеседване на процедура за подбор и назначаване за длъжността „Медицинска сестра“ за социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

Проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“.

Списък на допуснати и недопуснати кандидати, за длъжността медицинска сестра в ЦГЛПР по проект „Нова дългосрочна грижа за възрастни и хора с увреждания в община Ловеч – етап 2 – предоставяне на новите услуги“

Допуснати и недопуснати кандидати за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22.…

Община Ловеч обявява подбор за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“

Подбор за длъжността медицинска сестра за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22.