Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

 Вакантна длъжност  Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в  отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА ДЛЪЖНОСТТА „СОЦИАЛЕН РАБОТНИК“ В ОБЛАСТЕН ЕКИП ПО ПРИЕМНА ГРИЖА – ОБЛАСТ ЛОВЕЧ ЗА ОБЩИНА ЛОВЕЧ ПО ПРОЕКТ „ПРИЕМИ МЕ 2015“    

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Домакин в Детска кухня във функция „Здравеопазване“ към отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“

Вакантна длъжност Домакин в Детска кухня във функция „Здравеопазване“ към отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“.    

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Разходване на средства и контрол“ в дирекция „Икономическа политика и бюджет“

Конкурс за длъжността началник отдел „Разходване на средства и контрол“ в дирекция „Икономическа политика и бюджет“ в Община Ловеч.

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. ЛОВЕЧ

КОНКУРС ЗА ДЛЪЖНОСТТА „ДИРЕКТОР” НА ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА ЗА ЛИЧНОСТНО РАЗВИТИЕ – ОБЩИНСКИ ДЕТСКИ КОМПЛЕКС, ГР. ЛОВЕЧ.