Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Вакантна длъжност Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества.      

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Социологически проучвания“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Вакантна длъжност Младши експерт „Социологически проучвания“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества.    

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността старши юрисконсулт в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в Община Ловеч

О Б Щ И Н А   Л О В Е Ч   ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ   от провеждането на конкурса   за длъжността: Старши юрисконсулт административно звено: дирекция „Проекти, програми и инвестиции“, отдел „Мониторинг и устойчивост…

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

Конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в дирекция „Проекти, програми и инвестиции"