Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Социални дейности“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Вакантна длъжност Младши експерт „Социални дейности“  в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Обява за вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен експерт „Стопански и финансов контрол“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Резултати от проведен подбор по документи и събеседване за длъжността Главен експерт „Стопански и финансов контрол“ в отдел „Здравеопазване, социални и младежки дейности и спорт“, дирекция „Образование,…