Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Приключили конкурси

ОБЩИНА ЛОВЕЧ ОБЯВЯВА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“

Относно: подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“.

Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за незаети длъжности в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст

Относно: Класиране на кандидатите за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от…

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Околна среда“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Конкурс за длъжността Главен експерт „Околна среда“ в  дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“ при Община Ловеч

Обява за подбор за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 год. възраст и „Наблюдавано жилище“ за младежи от 18 до 21 г.

Подбор за незаети длъжности за предоставяне на социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно жилище“ за деца от 15 до 18 годишна възраст и „Наблюдавано…

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Шофьор товарен автомобил НКПД 8332 2010 в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

Вакантна длъжност Шофьор товарен автомобил НКПД 8332 2010 в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР. ЛОВЕЧ“

    СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ   след проведен втори етап /събеседване/ от подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно…

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ   от провеждането на конкурса за длъжността Главен юрисконсулт, отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, дирекция “Проекти, програми и инвестиции” в Община Ловеч   На основание…