Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява подбор за незаета длъжност САНИТАР за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22

Подбор за незаета длъжност САНИТАР за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ №22.

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ СЛЕД ПРОВЕДЕН ВТОРИ ЕТАПЕТАП – ИНТЕРВЮ/СЪБЕСЕДВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“

Относно: подбор за следните длъжности: Управител – 1 щ. бр; Социален работник – 1 щ. бр; Медицинска сестра – 2 щ. бр; Трудотерапевт – 1 щ. бр; Санитар – 6 щ. бр; Огняр/техническа поддръжка – 1 щ. бр.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ ОТ ПРОВЕДЕН ПЪРВИ ЕТАП /ПО ДОКУМЕНТИ/ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОДБОР И НАЗНАЧАВАНЕ НА ПЕРСОНАЛ ЗА СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С ПСИХИЧНИ РАЗСТРОЙСТВА“

Относно: подбор за следните длъжности: Управител – 1 щ. бр; Социален работник – 1 щ. бр; Медицинска сестра – 2 щ. бр; Трудотерапевт – 1 щ. бр; Санитар – 6 щ. бр; Огняр/техническа поддръжка – 1 щ. бр.

Община Ловеч обявява подбор за длъжност „Работник строителство“ в БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“

Относно: подбор за длъжност „Работник строителство“ в Община Ловеч, БД „Комунални дейности“, звено „Поддръжка и ремонт на общински обекти“.

Обявление за подбор на персонал за предоставяне на социалната услуга „Център за грижа за лица с психични разстройства“, с адрес: гр. Ловеч ул. „Александър Батенберг I“ № 22

Относно: подбор за следните длъжности: Управител – 1 щ. бр; Социален работник – 1 щ. бр; Медицинска сестра – 2 щ. бр; Трудотерапевт – 1 щ. бр; Санитар – 6 щ. бр; Огняр/техническа поддръжка – 1 щ. бр.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен юрисконсулт в отдел „Разходване на средства и контрол“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“

Относно: вакантна длъжност Главен юрисконсулт в отдел „Разходване на средства и контрол“, дирекция „Икономическа политика и бюджет“.