Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността Главен експерт „Защита при бедствия и безопасност на движението“ в отдел „Контрол и сигурност“

Относно: Главен експерт „Защита при бедствия и безопасност на движението“ в отдел „Контрол и сигурност“ при Община Ловеч.

Община Ловеч обявява подбор за вакантна длъжност Главен експерт „Техническа инфраструктура“ в Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Относно: вакантна длъжност Главен експерт „Техническа инфраструктура“ в Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява подбор за вакантна длъжност Мл. експерт „Сгради и съоръжения“ в Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Относно: вакантна длъжност Мл. експерт „Сгради и съоръжения“ в Дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява подбор за вакантна длъжност Специалист „Мониторинг и нередности“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

Относно: вакантна длъжност Специалист „Мониторинг и нередности“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“.

Община Ловеч обявява подбор за вакантна длъжност Старши експерт „Мониторинг“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

Относно: вакантна длъжност Старши експерт „Мониторинг“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“.