Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява подбор за вакантна длъжност Старши експерт „Мониторинг“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

Относно: вакантна длъжност Старши експерт „Мониторинг“ в отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Относно: конкурс за длъжността главен експерт „Хидротехническа инфраструктура и геозащитни съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“ в отдел „Връзки с обществеността, международно сътрудничество и протокол“

Относно: вакантна длъжност Младши експерт „Международни, културни и икономически отношения“.

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в дирекция „Проекти, програми и инвестиции“

Относно: конкурс за длъжността началник отдел „Мониторинг и устойчивост на проекти“ в  дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ при Община Ловеч.