Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността гл. експерт „Линейна инфраструктура и енергийна ефективност“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Конкурс за длъжността гл. експерт „Линейна инфраструктура и енергийна ефективност“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен експерт „Туристически маркетинг“

Вакантна длъжност Главен експерт „Туристически маркетинг“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Шофьор на товарен автомобил в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

Вакантна длъжност Шофьор товарен автомобил В Бюджетна дейност „Комунални дейности“ Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен експерт „Сгради и съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Вакантна длъжност главен експерт „Сгради и съоръжения“  в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност юрисконсулт в дирекция „Икономическа политика и бюджет“, отдел „Разходване на средства и контрол“

Вакантна длъжност Юрисконсулт в дирекция „Икономическа политика и бюджет“ отдел „Разходване на средства и контрол“.  

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява вакантна длъжност Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Резултати от подбор за длъжността Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационнен център за борба с наркотичните вещества     Комисията…