Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА КОНКУРС ЗА ИЗБОР НА ТРИМА (ТРИ БРОЯ) ЧЛЕНОВЕ НА СЪВЕТА НА ДИРЕКТОРИТЕ НА ЕДНОЛИЧНО АКЦИОНЕРНО ДРУЖЕСТВО „ЕКО“ ЕАД

    На основание Решение № 313/25.02.2021 г. на Общински съвет – Ловеч, допълнено с Решение № 342/08.04.2021 г. на Общински съвет – Ловеч за откриване на конкурсна процедура за членове на Съвета на директорите на „ЕКО“…

СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ След проведен втори етап /събеседване/ от подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

Относно: Списък на класирани кандидати след проведен втори етап /събеседване/ от подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИ И НЕДОПУСНАТИ КАНДИДАТИ след проведен първи етап /по документи/ за подбор за длъжност „Логопед“ в социалната услуга „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“

Относно: Подбор на служители в социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ и „Преходно жилище“ по проект “Подкрепа за деинституционализация на децата…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „ДНЕВЕН ЦЕНТЪР ЗА ПОДКРЕПА НА ДЕЦА И МЛАДЕЖИ С УВРЕЖДАНИЯ И ТЕХНИТЕ СЕМЕЙСТВА“ ПО ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР.ЛОВЕЧ“

    ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР ЗА ДЛЪЖНОСТ „ЛОГОПЕД“ В СОЦИАЛНАТА УСЛУГА „дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“ по ПРОЕКТ “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА…

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Шофьор на товарен автомобил НКПД 8332 2010 В Бюджетна дейност „Комунални дейности“ Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

Относно: вакантна длъжност Шофьор на товарен автомобил НКПД 8332 2010 В Бюджетна дейност „Комунални дейности“ Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“.