Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Шофьор товарен автомобил НКПД 8332 2010 в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

Вакантна длъжност Шофьор товарен автомобил НКПД 8332 2010 в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“.

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ ПО “ПОДКРЕПА ЗА ДЕИНСТИТУЦИОНАЛИЗАЦИЯ НА ДЕЦАТА И МЛАДЕЖИТЕ В ГР. ЛОВЕЧ“

    СПИСЪК НА КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ   след проведен втори етап /събеседване/ от подбор на персонал за социалните услуги „Дневен център за подкрепа на деца и младежи с увреждания и техните семейства“, „Преходно…

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността главен юрисконсулт, в отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, дирекция „Проекти, програми и инвестиции“ в Община Ловеч

ОКОНЧАТЕЛНИ РЕЗУЛТАТИ   от провеждането на конкурса за длъжността Главен юрисконсулт, отдел „Стратегическо планиране и програмиране“, дирекция “Проекти, програми и инвестиции” в Община Ловеч   На основание…

Община Ловеч обявява конкурс за длъжността гл. експерт „Линейна инфраструктура и енергийна ефективност“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Конкурс за длъжността гл. експерт „Линейна инфраструктура и енергийна ефективност“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен експерт „Туристически маркетинг“

Вакантна длъжност Главен експерт „Туристически маркетинг“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Шофьор на товарен автомобил в Бюджетна дейност „Комунални дейности“, Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“

Вакантна длъжност Шофьор товарен автомобил В Бюджетна дейност „Комунални дейности“ Звено „Сметосъбиране и сметоизвозване“.