Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приключили конкурси

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Главен експерт „Сгради и съоръжения“ в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“

Вакантна длъжност главен експерт „Сгради и съоръжения“  в дирекция „Техническа инфраструктура и околна среда“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност юрисконсулт в дирекция „Икономическа политика и бюджет“, отдел „Разходване на средства и контрол“

Вакантна длъжност Юрисконсулт в дирекция „Икономическа политика и бюджет“ отдел „Разходване на средства и контрол“.  

ОБЩИНА ЛОВЕЧ обявява вакантна длъжност Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационен център за борба с наркотичните вещества

Резултати от подбор за длъжността Младши експерт „Превантивно-информационен център“ в Общински съвет за наркотични вещества и Превантивно-информационнен център за борба с наркотичните вещества     Комисията…

Община Ловеч обявява конкурс за избор на експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч

                                ОБЩИНА ЛОВЕЧ   ОБЯВЯВА КОНКУРС   За избор на експерт „ИНФОРМАЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ И УСЛУГИ” в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, при следните…

Община Ловеч обявява конкурс за избор на управител в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч

                                            ОБЩИНА ЛОВЕЧ   ОБЯВЯВА КОНКУРС   За избор на УПРАВИТЕЛ в Областен информационен център (ОИЦ) – гр. Ловеч, при следните условия: Минимални…

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Старши юрисконсулт в отдел „Разходване на средства и контрол“ в дирекция „Икономическа политика и бюджет“

Вакантна длъжност Старши юрисконсулт в отдел „Разходване на средства и контрол“ в дирекция „Икономическа политика и бюджет“.

Община Ловеч обявява вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“ в отдел „Образование, култура, вероизповедания, туризъм“, дирекция „Образование, здравеопазване, култура и туризъм“

Вакантна длъжност Младши експерт „Читалища, художествена самодейност и вероизповедания“.