Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

ПРОЕКТ "Активни граждани – открита местна власт"

С бенефициент Сдружение „Знание” Ловеч и партньор Община Ловеч.  

 Наименование на откритата процедура -“Гражданското общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация”.

1. Приоритетна ос - I. “Добро управление”.

2. Подприоритет - 1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация”.

Връзка към http://www.lovech.bg/bg/obshtinsko-radio-lovech
Връзка към http://www.lovech.bg/bg/natsionalna-programa-za-energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi
Връзка към http://www.solvit.government.bg
Връзка към https://www.eufunds.bg/index.php/bg/
Връзка към /bg/energiyna-efektivnost-na-mnogofamilni-zhilishtni-sgradi