Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

ПРОЕКТ "Активни граждани – открита местна власт"

ÐРÐÐÐТ "ÐкÑивни гÑаждани â оÑкÑиÑа меÑÑна влаÑÑ"

С бенефициент Сдружение „Знание” Ловеч и партньор Община Ловеч.  

 Наименование на откритата процедура -“Гражданското общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация”.

1. Приоритетна ос - I. “Добро управление”.

2. Подприоритет - 1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация”.

Общинско радио Ловеч
Програма за енергийна ефективност в МЖС
Solvit - ефективно разрешаване на проблеми в ЕС
Единен информационен портал за Европейските фондове
ОП Региони в растеж
Възобновяема енергия
Националната телефонна линия за деца 116 111
Ефективен CAF потребител