Общинска администрация Ловеч / Република България
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

ПРОЕКТ "Активни граждани – открита местна власт"

С бенефициент Сдружение „Знание” Ловеч и партньор Община Ловеч.  

 Наименование на откритата процедура -“Гражданското общество – повече идеи за прозрачност и достъпност на държавната администрация”.

1. Приоритетна ос - I. “Добро управление”.

2. Подприоритет - 1.2. “Прозрачна и почтена държавна администрация”.