Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Приложение - формуляри

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежавано пътно превозно средство, с изключение на леки и товарни автомобили с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона.

Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ /деклариране на брой съдове и честота на извозване

Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ  /деклариране на брой съдове и честота на извозване

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.18 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.18 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч