Общинска администрация Ловеч / Република България

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Община Ловеч

Официален уеб сайт

Приложение - формуляри

Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ /деклариране на брой съдове и честота на извозване

Декларация за определяне на такса за битови отпадъци според количеството им, съгласно чл. 67, ал. 1 от ЗМДТ  /деклариране на брой съдове и честота на извозване

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.18 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.18 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч