Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Декларация по чл. 54, ал. 4 от ЗМДТ за притежаван лек или товарен автомобил с технически допустима максимална маса не повече от 3,5 тона