Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Декларация за освобождаване от такса за сметосъбиране и сметоизвозване по чл.18 от Наредба за определянето и администрирането на местни такси и цени на услуги на територията на Община Ловеч