Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Заявление за издаване на удостоверение за данъчна оценка на недвижим имот и за незавършено строителство