Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Състав на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч за мандат 2015-2019 г.

Състав на Комисията по приватизация и следприватизационен контрол в Община Ловеч за мандат 2015-2019 г.

Файлове:

1. КПСК_.doc 1. КПСК_.doc