Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Център за услуги
и информация:

068/ 688 381
info@lovech.bg

Проекти на нормативни документи

Справка по чл.26, ал.5 зна за отразяване на постъпилите предложения от обществените консултации на Проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Ловеч