Общинска администрация Ловеч / Република България
Translate to English
- + A

Телефон за сигнали:

0884 215 092

Доклад от Корнелия Маринова - Кмет на Община Ловеч

Относно: Необходими разходи за 2022 г. за осъществяване на дейностите по събиране и транспортиране на битови отпадъци до съоръжения и инсталации за тяхното третиране.